Inspekce nemovitosti

Inspekce nemovitosti je nestranné odborné prověření staršího domu, bytu či novostavby, při kterém inspektor posuzuje a zhodnotí skutečný technický stav objektu a jeho hodnotu.

Budete tak mít jasný přehled o tom, zda nemovitost neskrývá závady, které nejsou na první pohled zjevné.

Inspektor posoudí rizika a jejich projevy neinvazivními měřícími přístroji včetně těch, které se mohou projevit až následně při dalším užívání nemovitosti.

Pokud to bude třeba, doporučí další odborná měření či průzkumy.

Prohlídka nemovitosti je realizována do 3 dnů od objednání této služby. Konečné písemné zpracování zprávy inspekce obdržíte zpravidla 2 dny po uskutečnění prohlídky nemovitosti.
Dodržení termínů je podmíněno i součinností zákazníka a jeho včasným dodáním nezbytných podkladů a dokumentů.

Prohlídka nemovitosti s inspektorem

Inspektor se účastní prohlídky a upozorní na zjevné poruchy i na rizika poruch (skryté vady). Všechny informace jsou sděleny objednateli během prohlídky objektu. Nevystavuje se "Technický průkaz nemovitosti".

Základní Inspekce nemovitosti

Inspektor prozkoumá nemovitost. Na základě průzkumu vypracuje Technický průkaz nemovitosti, který obsahuje:

Kompletní Inspekce nemovitosti

Inspektor prozkoumá nemovitost. Na základě průzkumu vypracuje Technický průkaz nemovitosti, který obsahuje:

 

Inspekce pozemku

Inspektor hodnotí pozemek z pohledu jeho vhodnosti pro výstavbu a bezproblémové využití, prověřuje rizika a možná omezení lokality i event. dopad a omezení ochranných pásem a dalších faktorů.

Pokud máte zájem o některou z nabízených služeb, kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím tel. 739 107 335, emailu info@kolinska-realitni.cz nebo vyplňte následující formulář. Rádi se Vám brzy ozveme.


Ochrana soukromí (GDPR)
Copyright © 2024 Kolínská Realitní Kancelář s.r.o.