Ceník

Služba
Cena
Konzultace
zdarma
Pomoc s prodejem nemovitosti
2-8 % z ceny nemovitosti
(dle náročnosti prodeje)
Ověření právního stavu nemovitosti
(ve složitých případech)
4.500, - Kč
Pomoc s obstaráním nájemníka
1x měsíční nájem (jednorázově) nebo
10% z měsíčního nájmu (periodicky)
Zprostředkování a kontrola smluvních služeb
poskytovaných třetí stranou
10 % z ceny poskytnuté služby*
- úklid nemovitosti
- sání jímek a septiků
- oprava a údržba
- praní a žehlení, mytí oken, čištění koberců
- malířské práce, tapetování, štukování
- rekonstrukce menšího i většího rozsahu
- stěhovací služby a vyklizení
- zprostředkování interiérového designera, nákup a vybavení bytu nábytkem a doplňky
- zpracování daňových přiznání (daň z příjmu, daň z nemovitosti)
*) Pokud není ujednáno jinak, činí provize RK za zprostředkování služby poskytované třetí stranou 10% z ceny poskytnuté služby.
Služba je poskytnuta buď na základě dřívější dohody mezi klientem a RK (včetně služeb poskytovaných automaticky a/nebo pravidelně) nebo na základě podnětu klienta k provedení služby. Cena zprostředkované služby se řídí ceníkem třetí strany (poskytovatele služby). RK sdělí předběžnou cenu za službu a výši provize RK klientovi před poskytnutím služby. Konečná cena za poskytnutou službu včetně provize RK bude klientovi sdělena po jejím dodání a vyúčtování třetí stranou.
Služby poskytované RK
Přeposílání pošty
Účtovány jsou skutečné náklady vynaložené na poštovné dle aktuálního ceníku České pošty, a.s. + paušální odměna pro RK ve výši 200,- Kč
Tato služba zahrnuje převzetí veškeré korespondence (v případě zásilek do vlastních rukou pouze výzvy k převzetí) a přeposlání převzaté pošty na adresu zvolenou klientem. Možno zvolit interval 1 - 4 týdny.
Řešení havarijních situací
Paušální odměna pro RK ve výši 2000,- Kč / měsíc
Řešení problémů a komunikace s nájemníky, SVJ, správcovskými firmami, atd.
Pojistné záležitosti
viz. hodinová sazba, min. 1500,- Kč
Vyřízení pojistných událostí, komunikace s pojišťovnami.
Ostatní zastupování
viz. hodinová sazba, min. 1000,- Kč
Zřízení telekomunikačních služeb (internet, pevná linka, digitální TV) apod.
Hodinová sazba
250,- Kč za každou započatou hodinu
Cestovné
13,- Kč / km

Základní ceník zastupování kupujícího
Vyhledání vhodné nemovitosti
zdarma
Zastupování při koupi nemovitosti
3 % z kupní ceny nemovitosti
(dle složitosti obchodního případu a rozsahu služeb), + 1/3 z vyjednané slevy z původní prodávajícím požadované kupní ceny.
Minimální celková výše odměny činí 30 000, -Kč. Záloha na odměnu ve výši 30 000, -Kč je splatná při podpisu smlouvy. O zálohu bude při uskutečnění obchodu snížena konečná výše odměny RK.
V případě neuskutečnění obchodu je realitní kancelář oprávněna vyúčtovat náklady v paušální výši sjednané při podpisu smlouvy s klientem, zpravidla se jedná o 1 % z předpokládané kupní ceny nemovitosti, avšak minimálně 30 000, - Kč. Smlouva se uzavírá zpravidla na dobu jednoho roku.

Služby v rámci základní ceny

  • Tipy ke koupi v rámci veřejných nabídek.
  • První 3 prohlídky nemovitosti za účasti makléře jsou zdarma včetně konzultace k dané nemovitosti.
  • Analýza cen nemovitostí.
  • Zjištění veškerých důležitých informací o nemovitosti - rizika, závady, důkladné prověření nemovitosti z pohledu právních vad.
  • Iniciativa při vyjednávání kupní ceny, vhodnějších podmínek kupní smlouvy, platebních podmínek.
  • Součinnost při jednáních s vlastníkem nemovitosti či jeho zástupcem (advokát, realitní makléř).
  • Dohled nad celým procesem koupě nemovitosti od počátku až do konce.
3x prohlídka nemovitostí
zdarma
Aktivní vyhledávání vhodné nemovitosti mimo veřejné nabídky
2-3 % z kupní ceny
(dle složitosti obchodního případu a rozsahu služeb), avšak minimální celková výše odměny činí 30 000, -Kč. Záloha ve výši 30 000, -Kč, splatná při podpisu smlouvy. Doba a rozsah vyhledávání bude stanoven smlouvou.

Ceník inspekce nemovitosti
Prohlídka nemovitosti s inspektorem
byt 3 000,- Kč / RD 4 000,- Kč
Základní Inspekce nemovitosti
byt 7 000,- Kč / RD 9 000,- Kč
Kompletní Inspekce nemovitosti
byt 10 000,- Kč / RD 15 000,- Kč

Ceny jsou konečné (včetně DPH 21%).
Ochrana soukromí (GDPR)
Copyright © 2024 Kolínská Realitní Kancelář s.r.o.